กิจกรรมวิชาการ.

P1048344

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ณ สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯและ หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์จากทั้ง 5 สาขาวิชา รวมถึงได้มีการนำนักศึกษาเยี่ยมชมการทำงานของสถาบันฯ ทั้ง 3 อาคาร ในการนี้ได้มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

P1048200 P1048209 P1048215 P1048217 P1048264 P1048288 P1048299 P1048301 P1048302 P1048318 P1048319 P1048327 P1048334 P1048344 P1048359 P1048376 P1048385 P1048388

…………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 202 Views