กิจกรรมทั่วไป.

      คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 2 กรกฎมคม 2556

……………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 6257 Views