กิจกรรมวิชาการ.

P1049232

ศ. นพ.  ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ดร. ทิพวรรณ  ประภามณฑล และดร. แสวง  กาวิชัย  ให้การต้อนรับ ดร. พีรนันท์  โตวชิราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิศาสตร์และสารสนเทศ และทีมงาน ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ แห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center –ADPC) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียนสถาบันฯ และแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในเรื่องของมลพิษทางอากาศและสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

S__4833341 S__4833344 P1049200 P1049203 P1049207 P1049221 P1049239 P1049259

 

…………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 462 Views