กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_25965_220925

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 8.30-12.30 น. สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “การรวมพลังแบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional education: IPE)” ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในปีนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพรับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “กินในมอ” โดย-จัดรูปแบบกิจกรรมให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ในหัวข้อ “กินในมอ @CMU”  และนำเสนอผลสรุปจากการสนทนากลุ่ม นอกจากนี้ทีมเจ้าหน้าที่กินในมอยังได้แนะนำการใช้งาน Application “KinNaiMor” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 272 Views