กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมทั่วไป.

DSC04880

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันฯ จากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ โดยในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดนันทารามและวัดหมื่นสาร โดยมีพระครูสุทธิจิตตาภิรัต เจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

DSC04688 DSC04703 DSC04719 DSC04726 DSC04807 DSC04815 DSC04831 DSC04845 DSC04857 DSC04880 DSC04890
………………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 952 Views