กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_221111

ทีมผู้ช่วยนักวิจัยจากศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโปสเตอร์ยอดนิยม ในหัวข้อ “ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา (Virology Laboratory)” ในงานประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022 “Safety Culture: Together Towards A Better Tomorrow”

LINE_ALBUM_รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโ_4 LINE_ALBUM_รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโ_14 LINE_ALBUM_รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโ_19 Virus Lab-RIHES Poster

………………………………………………………..

โดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 448 Views