กิจกรรมวิชาการ.

241489 copy 2

Dr. Shui-Tein Chan ประธานกรรมการบริษัท ALPS BIOTECH ในส่วนของ Nation Biotechnology Research Park ประเทศไต้หวัน ทำการวิจัยและพัฒนาทางด้านไบโอเทค พัฒนายาและสารสำคัญจากธรรมชาติ เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น Sar Cov2 โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคทางระบบประสาท พบ ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นักวิจัย และหน่วยจัดการทุน งานบริหารงานวิจัยสถาบันฯ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการทำงานวิจัยในระดับ pre clinical และ clinical trial ของทั้ง 2 หน่วยงาน เมื่อวันที่ วันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

P1053371 P1053385 P1053389 473753

 

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 317 Views