กิจกรรมวิชาการ.

S__2269306

รศ. ดร. วินิตา  บุณโยดม รองอธิการบดีด้านการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงาน


บรรยายเกี่ยวกับแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยระยะที่ 13 และชี้แจงนโยบายด้านวิจัยนวัตกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม ให้กับนักวิจัย และอาจารย์ สถาบันฯวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1

S__2269308 P1053567 P1053571 P1053574 P1053592 P1053569

 

 

………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 164 Views