กิจกรรมวิชาการ.

IMG_9817

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โดย ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนักวิจัยสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Mr. Les Mery จาก International Agency for Research on Cancer (IARC), ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส และ the Global Manager ของ the Global Initiative on Cancer Registry Development (GICR) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการหลายฝ่ายที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพและความครอบคลุมของการลงทะเบียนโรคมะเร็ง ซึ่งมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังและระบาดวิทยาเป็นหลักเพื่อช่วยในการพัฒนามาตรการและนโยบายในการควบคุมโรคมะเร็ง เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง พร้อมทั้งแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

 

IMG_9737 IMG_9782 IMG_9734 IMG_9754 IMG_9787 IMG_9763

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 131 Views