กิจกรรมวิชาการ.

IMG_5380

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยศูนย์บริการวิจัยและทดสอบทางโภชนาการ ออกบูธนิทรรศการในงาน Lanna Expo 2023 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 ณ โถงด้านหน้า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ซึ่งบูธนิทรรศการสถาบันฯ จัดกิจกรรมแนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนะนำบริการห้องปฏิบัติการ Nutri Lab การออกฉลากโภชนาการ ค่าดัชนีน้ำตาล แนะนำบริการทดสอบประสิทธิภาพขอผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ บริการตรวจองค์ประกอบทางร่างกาย แสดงสินค้าและบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวตกรรม ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจบูธนิทรรศการสถาบันฯ และได้ร่วมตรวจดรรชนีมวลกาย และร่วมชมบูธนิทรรศการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกด้วย

 

 

IMG_5378 IMG_5385 IMG_5383

 

IMG_5377

 

IMG_5381 IMG_5382

 

 

 

 

Post 256 Views