กิจกรรมวิชาการ.

รูปติด

นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์(ACMTT) ครั้งที่ 45 ในหัวข้อ“MT: people of change, continuity and sustainability” วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร อันได้แก่ คุณวารุณี จิตอารี คุณปนัดดา โสธนไพศาล คุณชไมพร ณะพรหม และ คุณภัทรฉัตร สุรีติ๊บ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์เรื่อง  “The online investigation tool for EQA unacceptable results in clinical laboratory: Preliminary study” โดยผลงานดังกล่าวได้รับเกียรติบัตรให้เป็น “บทคัดย่อที่แนะนำ” ในงานประชุมดังกล่าว

 

พี่กุ้ง5 พี่กุ้ง4 พี่กุ้ง3

Post 343 Views