กิจกรรมวิชาการ.

S__15917061_0

เมื่อวันที่ 17-22 กันยายน 2566 ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัยสังกัดหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมด้วย นายธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปแลกเปลี่ยน และหาความร่วมมือด้านวิชาการ ที่ Nanjing University Indormation Science and Techology ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเคมีบรรยากาศ (Atmospheric Chemistry) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในงานวิจัยระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือกับนานาชาติทั้งทางด้านวิชาการและด้านงานวิจัยมลพิษทางอากาศ ระหว่างอาจารย์นักวิจัย นักศึกษาไทยและจีน ณ เมืองหนานจิง ประเทศจีน

 

 

 

S__15917074_0 S__15917072_0 S__15917065_0 S__15917071_0 S__15917063_0 S__15917066_0 S__15917067_0

 

……………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 182 Views