กิจกรรมวิชาการ.

3375F205-D84E-4220-A927-936287BCD73E

ตัวแทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมประจำปี IMPAACT ANNUAL MEETING 2023 วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 22-27 ตุลาคม 2566 ตัวแทนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมประจำปี IMPAACT ANNUAL MEETING 2023 ที่จัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดต่อประสานงานในส่วนของโครงการวิจัยใน IMPAACT NETWORK ที่สถาบัน ได้เข้าร่วมในการศึกษา ได้แก่ IMPAACT 2017, IMPAACT 2023 และ IMPAACT 2036

โดย คุณจินตนา คำร้อง ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัย IMPAACT NETWORK ของสถาบันฯ ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของหน่วยวิจัยจากทั่วโลกให้เข้าร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Positive and negative community feedback on the MOCHA Study and study product: Lessons for the CRAYON Team”

นอกจากนี้ คุณจิราพร แก้วเกาะสะบ้า ผู้จัดการหน่วยจัดการสิ่งส่งตรวจ (Specimen Processing Unit) ดำรงตำแหน่งเป็น ACTG/IMPAACT Laboratory Technologist Committee (LTC) Co-Vice Chair เป็นตัวแทนของ LTC Leadership ในการดำเนินการประชุม “Laboratory Technologist Committee – Open Lab Session” และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิก LTC จากทั่วโลกที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาการทำงานด้านห้องปฏิบัติการในเครือข่ายวิจัย อีกทั้งยังเข้าร่วมการประชุมของทีมผู้วิจัยหลักของโครงการ IMPAACT 2017 และ IMPAACT 2035/HVTN 604 ในฐานะ Laboratory Technologist ผู้รับผิดชอบ Laboratory Processing Chart ของโครงการดังกล่าวอีกด้วย

 

342419C9-9626-47B9-84E1-22E8FAC6B7D6

 

9DF0FAF2-DED9-4F60-A001-51F9EB7E415D D58AE48A-F52D-479E-BF0C-D6F8E373CAE2 83FA8768-4A1F-4631-9EA5-B7F4B06DAC9A F5992364-99D5-4015-B6F6-1FC07E63D74C 92E98231-69FA-44F3-A17F-1C8602CC9243

 

…………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 158 Views