กิจกรรมวิชาการ.

IMG_4061

Gang SAA สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมออกบูธเล่นเกมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อรับรู้ผลกระทบอันตรายจากสารเสพติดใน “งานโครงการหลวง 2566”  ณ ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2566

13FE51D6-81D8-48BC-AD94-CC4A25304444 784918_0 784926_0 784928_0 784933_0 IMG_4005 IMG_4012 IMG_4017 IMG_4019 IMG_4021 IMG_4022 IMG_4024 IMG_4029 IMG_4034 IMG_4036 IMG_4037 IMG_4040 IMG_4044 IMG_4046 IMG_4047 IMG_4049 IMG_4051 IMG_4052 IMG_4055 IMG_4057 IMG_4059

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 131 Views