กิจกรรมวิชาการ.

S__2515026_0

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธ คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น ในงาน เพราะเฮามีลมหายใจ๋เดียวกัน PM2.5 FORUM (Thailand National PM2.5 Forum)
.
โดยมี ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เเละ ดร.เเสวง กาวิชัย นักวิจัยประจำสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ระบบสุขภาพไทยพร้อม เผชิญโรคเเละผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ” นโยบายส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครอง สุขภาพประชาชนถ้วนหน้า
.
ณ ศูนย์ประชุมเเละเเสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
ในที่ 3-4 ธันวาคม 2566

 

IMG_4065 331656 786994_0 786995_0 786998_0 787000_0 787004_0 787007_0 IMG_4066 IMG_4074 IMG_4096 IMG_4097 IMG_4098 IMG_4099 IMG_4100 IMG_4102 IMG_4125 IMG_4128 IMG_4129 IMG_4147 IMG_4150 S__2490405_0 S__2490407_0 S__2490412 S__19931179 S__142540844_0 IMG_4152 IMG_4155 IMG_4157 IMG_4161 IMG_4165 IMG_4166 IMG_4167 IMG_4168 IMG_4171 IMG_4172

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 174 Views