กิจกรรมวิชาการ.

352392_0-2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เเละดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัยประจำสถาบันฯ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ , นายเฉลิมพล เจนวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เเละนายกมล สมใคร้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ที่ได้เข้ามาปรึกษาหาความร่วมมือทางด้านวิชาการในการนำข้อมูลฝุ่น PM2.5 จากเครือข่าย NTAQHI มาเชื่อมกับข้อมูลด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 103 อำเภอ ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ณ ห้อง DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 สถาบันฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

23360_0-2 23362_0-2 23363_0-2 23364_0-2 23368_0-2 352394_0-2

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 199 Views