กิจกรรมวิชาการ.

Picture1

Prof. Ruey-Shyang Chen, Vicepresident จาก College of Life Sciences, Department of Biochemical Science and Technology, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน และคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือการทำวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร ศรีธนวิบูญชัย และ อ. ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน พร้อมทั้ง อาจารย์ และนักวิจัย จากศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

Picture1 Picture2

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 151 Views