กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6211

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับนักวิชาการ และนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา Prof. Thuy Le, Associate Professor of Medicine
Associate Professor of Molecular Genetics and Microbiology Affiliate, Duke Global Health Institute จากมหาวิทยาลัย DUKE เเละ Prof. David R Boulware MD, MPH, CTropMed, FIDSA Professor of Medicine from University of Minnesota เพื่อพบประหารือ และประสานความร่วมมือ การทำวิจัยในอนาคต ในเรื่องของเชื้อรา Talaromycosis ซึ่งเป็นเชื้อที่พบบ่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบบ่อยในผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ ห้องประชุม BOARD ROOM อาคาร 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

IMG_6212  IMG_6214 IMG_6215 IMG_6216 IMG_6217 IMG_6218   IMG_6227 IMG_6228

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 142 Views