กิจกรรมวิชาการ.

S__57360458_0

นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร. อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล, พญ. ลินดา เอื้อไพบูลย์, ดร. ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์ และผู้ประสานงานวิจัย นางสาววลัยลักษณ์ เชื้อก๋อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกับ Institute for Cancer Control, National Cancer Center Japan และมหาวิทยาลัย Juntendo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการต้อนรับ และความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี เเละในโอกาสเดียวกันคุณจินตนา คำร้อง นักศึกษาปริญญาเอกจากสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

S__57360461_0 S__57360462_0 S__57360463_0 S__57360464_0 S__57360465_0 S__57360466 S__57360467_0S__57360460_0

 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 101 Views