กิจกรรมวิชาการ.

บริษัทควินไทล์ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนและพบปะผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมเยี่ยมชมโครงการวิจัยทางด้านคลินิก ห้องปฎิบัติการทางคลินิก และห้องเภสัชกรรม ซึ่งบริษัทควินไทล์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่บูรณาการการให้บริการด้านชีววิทยา และเภสัชกรรม เพื่อเสนอการให้บริการทางด้านคลินิก การค้า และการให้คำปรึกษา  และการให้ทุน โดยคุณวิดารัตน์  สุขกมลรัตน์ ตัวแทนบริษัทควินไทล์ส และผู้ติดตาม เข้าพบรศ. อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553

Post 1632 Views