กิจกรรมวิชาการ.

เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2553 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ร่วมเป็นแขกรับเชิญทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  พูดคุยในประเด็นสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบันของประเทศไทย และทั่วโลก และผลการวิจัยล่าสุด ที่พบว่า การกินยาต้านไวรัสวันละเม็ดในผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้

……………………………………………

โดย งานประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1611 Views