กิจกรรมวิชาการ.

ผอ. ร่วมรายการ NBT เนื่องในวันเอดส์โลก

เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2553 รศ. นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรายการ มองเมืองเหนือ พูดคุยกับคุณนฤมล  มั่นวงค์วิโรจน์  และคุณสุรชัย  เงินคำคง

 สองพิธีกรรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในประเด็นสถานการณ์โลกเอดส์ในปัจจุบันทั้งประเทศไทยและทั่วโลก รวมไปถึงประเด็นผลการวิจัยล่าสุด พบว่า การกินยาต้านไวรัสวันละเม็ดในผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ ซึ่งดำเดินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

…………………………………………………

โดยงานประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1554 Views