กิจกรรมวิชาการ.

หน่วยงาน Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม SOP เรื่อง “Preparation for an FDA Inspection” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2555 โดยมี

ดร.สุกัญญา  ลินพิศาล เป็นผู้บรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา ประเทศไทย ซึ่งจะมาตรวจสอบในวันที่ 11-13 มิถุนายน นี้

………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1102 Views