กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6174

คุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักวิจัยจากหน่วยวิจัยด้านสารเสพติด พร้อมคณะ ได้ออกให้บริการวิชาการเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานวันวิชาการของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยทีมวิจัยได้นำโปสเตอร์ให้ความรู้ด้านสารเสพติดประเภทต่างๆ มาจัดแสดง รวมทั้งการเปิดวีดีทัศน์แอนิเมชั่นชุดเมื่อเหล้าเข้าปาก และเหล้าแก้หนาวได้จริงหรือ เพื่อเป็นการให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้นำเกมบิงโกที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดโดยเฉพาะ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผู้เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ฝึกฯ ทำให้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเกมแล้ว ยังได้รับความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในเกมอีกด้วย

 

IMG_6185 IMG_6187 IMG_6190 IMG_6207 IMG_6213 IMG_6221 IMG_6249

……………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2083 Views