กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6536

เนื่องในโอกาสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจะครบรอบ 50 ปี จากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการสู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2560 สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการปันรัก ปุันอุ่น แด่ชาวกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมความรักผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เพื่อระดมเงินและของใช้ที่จำเป็น จากชาวสถาบันฯ นำไปชวยเหลือชาวบ้านใน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากจนพัดพาเอาสิ่งของและทรัพย์สิน ตลอดจนข้าวที่ชาวบ้านปลูกไว้กิน สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเกือบ 900 คน เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันฯ ได้รวบรวมเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว และของใช้ที่จำเป็นในช่วงฤดูหนาวนี้ ไปมอบให้กับนายแพทย์ประจินต์  เหล่าเที่ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้ช่วยกระจายสิ่งของดังกล่าวไปยังชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อทำแนวกันไฟป่าภายในโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาด้วย

 

16-12-9 เยือนกัลยาฯ_3428 16-12-9 เยือนกัลยาฯ_8097 16-12-9 เยือนกัลยาฯ_6165 16-12-9 เยือนกัลยาฯ_137116-12-9 เยือนกัลยาฯ_763 25591209_7020

 

จากนั้นชาวนอกจากนี้ชาวสถาบันฯ ได้เดินทางไปยังวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายผ้าห่มและชุดสังฆทานแด่พระสงฆ์ และยังได้เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา อีกด้วย

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 16-12-9 เยือนกัลยาฯ_9231 25591209_232116-12-9 เยือนกัลยาฯ_9065

 

……………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1926 Views