กิจกรรมวิชาการ.

IMG_2420

Prof. Dan Norbäck, Ph.D.   Professor in Environmental Medicine, Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital, Uppsala, Sweden ได้เดินทางมาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2560 เพื่อเริ่มความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Haze Free Thailand (HFT_RIHES) ที่สถาบันฯ ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาวิจัย 3 ปี (พ.ศ.2559-2562) และมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส จากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยการเยือนสถาบันฯ ในครั้งนี้ Prof. Dan Norbäck ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อสร้างสัมพันธ์และทำให้งานวิจัยมีความราบรื่นด้วย

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_2431 IMG_7223 IMG_7192

………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4174 Views