กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2358

รศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมี ศ. เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานและร่วมบริจาคเลือดกันเป็นจำนวนมาก

 

IMG_2339 IMG_2342 IMG_2341 IMG_2347 IMG_2352 IMG_2355 IMG_2360

…………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1713 Views