กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัยและแผ่นดินไหวให้กับบุคลากร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัยและแผ่นดินไหวให้กับบุคลากรโดยเชิญทีมวิทยากรจาก หน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟ การระงับอัคคีภัย ข้อปฏิบัติตนกรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว และทีมวิทยากรได้สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และได้ให้บุคคลากรฝึกปฏิบัติจริงจากการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ในอาคารตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัยที่สถาบันฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานที่อาคาร 1 และอาคาร 3 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_5906 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_5956 IMG_6095 OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_6116 IMG_6137

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_6238 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1211 Views