กิจกรรมทั่วไป.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศาสตราจารย์ ธีระ ศิริสันธนะ หัวหน้า CTU – CMU และบุคลากรสายบริหารด้านแหล่งทุนวิจัย ได้เดินทางไปอบรมเรื่อง Grants Policy and Management Training  ณ โรงแรม Crowne Plaza Beijing กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2553   

Post 1441 Views