กิจกรรมทั่วไป.

จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 27 ที่ผ่านมา นักกีฬาของสถาบันฯได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันจำนวน 8 คนได้แก่
        1. นายเจษฎา  เกตุการณ์ 
        2. นายรุ่งโรจน์  มาระดา 
        3. แพทย์หญิง ลินดา  เอื้อไพบูลย์  
        4. นางสมพิศ  พรมขัติแก้ว 
        5. นางสาวนิสา  พักตร์วิไล 
        6. นายปิยะ  ปัญญาราษฎร์ 
        7. นายสิรภพ  ชัยศรี 
        8. นายสมบุญ  บุญปราบ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคลากรสถาบันฯ รศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้มอบเสื้อสามารถให้กับนักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ในวันที่ 30 มีนาคม  2553 

Post 1873 Views