กิจกรรมทั่วไป.

นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก (สำนักงานใหม่) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

Post 1699 Views