กิจกรรมทั่วไป.

   รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ร่วม แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะวิศวะกรรมศาสตร์  “40 ปี วิศวะฯ มช. นวัตกรรมเพื่อชุมชน”  และพิธีเปิดอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553              


ภาพและข่าวโดย

อุวรรณา  รัตนศรี ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ

Post 1967 Views