กิจกรรมทั่วไป.

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยบุคลากรสถาบันฯ ทุกหน่วยงาน ร่วมทำบุญ และบริจาคปัจจัย จำนวน 6,044.25 บาท ในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีล้านนา ตลอดจนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่เทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์
     ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีทำบญสืบชะตาเมืองครั้งนี้ ได้ทำหนังสือขอบคุณมายังบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้สนับสนุน และบริจาคจตุปัจจัยในการทำบุญดังกล่าว

 โดย อุวรรณา  รัตนศรี ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ

Post 1618 Views