กิจกรรมทั่วไป.

     เนื่องในในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันเอดส์โลก รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติเพื่อเป็นแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์สดในราย การมองเมืองเหนือ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT (ช่อง 11)  ในเรื่องของสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน และงานวิจัยด้านโรคเอดส์ของสถาบันฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามชมรายการดังกล่าว ในระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น.

……………………………………………………………..

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1674 Views