กิจกรรมทั่วไป.

       นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1404 Views