กิจกรรมทั่วไป.

     ขอเชิญรับชมรายการมองเมืองเหนือในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 8.00 – 9.00 น. หัวข้อเรื่อง มลพิษทางอากาศ-ฝุ่น
และการรับสัมผัสสารพิษบนฝุ่น โดย ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


…………………………………

Post 1236 Views