กิจกรรมทั่วไป.

          รศ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคุณบุปผา ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยสังคม

Post 1526 Views