กิจกรรมทั่วไป.

          นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ครบรอบปีที่ ๔๔  เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

Post 2071 Views