กิจกรรมทั่วไป.

          ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมบริจาคได้ที่

อาคาร 1 คุณฉันทนา  พรหมพุทธา

อาคาร 2 คุณประมวล  แก้วมณี

อาคาร 3 คุณสมเพชร  ทาอินต๊ะ 

           ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2554

          โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะนำเงินดังกล่าวมอบให้กับตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 .

………………………………………

Post 595 Views