กิจกรรมทั่วไป.

          ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ถือเป็นช่วงของเทศกาลมหาสงกรานต์ หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ด้วยการจัดรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยและขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

          สำหรับในปี 2554 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของจังหวัดขึ้น ในวันที่ 13 เมษายนเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนบุษบก ตกแต่งแบบศิลปะล้านนาอย่างสวยงาม ร่วมขบวนสรงน้ำพระในงานประเพณีมหาสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

          ในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ครั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมในขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกัน

……………………………………………………………………….

โดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 6763 Views