กิจกรรมทั่วไป.

         นางบุปผา ประภาลักษณ์ เลขานุการสำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.

………………………………………………………………….
ข่าวโดยหน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2232 Views