กิจกรรมทั่วไป.

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีมุทิตา อำลา สถาบันฯ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 ในปีนี้ผู้เกษียณอายุของสถาบันฯ มีทั้งหมด 4 ท่าน คือ คุณถนอม ศรีสำอางค์ คุณดาริกา จิตตปราโมทย์ คุณทิพวัลย์ เพชรเทศ และคุณศรีพรรณ สุขเขียว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

           และชมรมบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ จัดงานอำลา ให้กับผู้เกษียณ อายุราชการ ทั้ง 4 ท่าน วันที่ 30 กันยายน 2554

 

……………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 1008 Views