กิจกรรมทั่วไป.

ยอดบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
บริจาคโดย ผู้บริหารบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประชาชนทั่วไป
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554
ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น.

เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 7,082.50 บาท

Post 1030 Views