กิจกรรมทั่วไป.


          รศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพิธีเปิดห้องศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารใหม่ สำนักหอสมุด เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Post 1243 Views