กิจกรรมทั่วไป.          รศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

 
…………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Post 1252 Views