กิจกรรมทั่วไป.


          รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลาการสถาบันฯ  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554  ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนการใช้กีฬามาสร้างประโยชน์ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ การพนันและยาเสพติด ณ สนามกีฬาเทศบาล นครเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554


Post 1185 Views