กิจกรรมทั่วไป.

          นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 36 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา  ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ชัยโรจน์  แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น วันที่ 30 ธันวาคม 2554

…………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Post 860 Views