กิจกรรมทั่วไป.

                  คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี แก่ รองศาสตรจารย์  ธีระ  วิสิทธิ์พานิช  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนา และพิธีเปิดห้องประวัติและนิทรรศการผลงาน  และพิธีรำลึกถึง รศ. ดร.สุขุม  อัศวเวศน์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 

………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4766 Views