กิจกรรมทั่วไป.

 

วันนี้ (2 มีนาคม 2555) ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. เรื่องภาวะฝุ่นหมอกควัน ที่คณะวิจัยของ ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการวิจัย พร้อมกับสื่อมวลชน 

 

 

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4165 Views