กิจกรรมทั่วไป.

      ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและผู้อำนวยการ ประจำปี 2555  ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอาคาร วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งถือโอกาสขอขมาลาโทษในสิ่งที่เคยกระทำให้ขุ่นหมองด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และใช้โอกาสนี้ขอพรปีใหม่ไทยอีกด้วย ซึ่งผู้อาวุโสพร้อมกับผู้บริหารสถาบันฯ ก็ได้อวยพรให้บุคลากรทุกท่านมีความสุขตลอดปี 2555 นี้ 

………………………………………………………………..

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3346 Views